در این مقاله از اهمیت و چگونگی تفسیر زبان بدن به طور کلی صحبت می کنیم.همه ی ما به شکلی پیامهای کوچکی را به دنیا صادر می کنیم اما به ندرت آنها را آگاهانه می فرستیم ما حالت وجودی خود را از طریق زبان غیر کلامی بدن به عمل تبدیل می کنیم .در هنگام گیج بودن، بینی خود را می خارانیم برای کنار کشیدن خود و یا دفاع از خویش بازوهایمان را در بغل می گیریم ، برای ابراز بی تفاوتی شانه های خود را بالا می اندازیم، و برای ابراز صمیمیت چشمک می زنیم، در زمان بی صبری  با انگشت ضرب می گیریم و در هنگام فراموش کاری به پیشانی خود می زنیم، حرکات بدن بیانگر معنای متعددی هستند، که اگر چه برخی از آنها عمدی هستند اما برخی دیگر مثل خاراندن بینی در هنگام بهت و گیجی و یا در بغل گرفتن بازوها برای دفاع از خود بیشتر نا آگاهانه هستند.

رفتارهای غیر کلامی یا همان زبان بدن، زبان احساسات هستند .

لغات و واژگان بهترین ابزار انتقال اطلاعات هستند ،هرگاه بخواهید عنوان یک کتاب ،وضع هوا، قیمت یک ماشین و یا اصول فلسفه ی ژان پل سارتر را برای کسی بیان کنیم  ،اساسا بر کلمه و واژه تکیه می کنیم.

همچنین واژگان برای توصیف هیجان ها به کار می روند و معمولا برای این هدف همراه با زبان بدن مورد استفاده قرار می گیرند.با وجود این در حوزه ی هیجان برتری با زبان بدن است زیرا به گفته ی پاول اکمن و والاس فریزن علایم سریع چهره ای ،نظام اولیه در ابراز هیجان است. شما چهره ی شخص را بررسی می کنید تا بفهمید که آیا او عصبانی، متنفر، ترسیده وغمگین است و یا احساس دیگری از این قبیل دارد .لغات همیشه نمی توانند احساسات افراد را توصیف کنند و اغلب برای بیان آنچه در چهره ی هیجان زده ی افراد دیده می شود مناسب نیستند .

رهنمودهایی جهت تفسیر  زبان بدن 

پنج رهنمود زیر کمک می کند تا در پاسخ یه زبان خاموش خود همان زبان بدن کارآمد تر شویم .

  1. آگاهانه می کوشیم تا توجه خود را بر نشانه هایی متمرکز سازیم که تصور می کنیم بیشترین فایده را دارند 
  2. تلاش می کنیم که هر یک از رفتار ها ی غیر کلامی را در بافتی مناسب ببینیم .
  3. هنگامی که نا هماهنگی هایی وجود دارد آنها را ثبت می کنیم 
  4. بر آگاهی خود از احساساتم در مورد تعامل می افزاییم.
  5. و سرانجام  در اغلب موارد، درک خود را برای تایید یا تصحیح طرف مقابل منعکس می سازیم .

از آنجا که بخش زیادی از ارتباط بین فردی را ارتباط غیر کلامی تشکیل می دهد تفسیر زبان بدن یکی از مهم ترین مهارت های لازم در گوش کردن موثر است .

عناصر غیر کلامی ارتباط، به خصوص در درک احساسات شخصی دیگران اهمیت بسیار دارد، مردم اغلب می کوشند که احساساتشان را از طریق کنترل رفتارهای غیر کلامی خود مخفی نگهدارند اما این کار در مقایسه با تلاش های مربوط به پنهان کاری کلامی ،معمولا از موفقیت کمتری برخوردار است. چنان که اکثر هیجان ها بر اثر تلاش های ما برای کنترل تظاهرات غیر کلامی تراوش می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *